วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ BlogSpot

กิจกรรมที่ 6 คุณประโยชน์ของ BlogSpot

Weblog เป็น Social Network ที่มีคุณประโยชน์ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์Globalization) หรือยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้บุคคลที่สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ เพื่อนครู หรือผู้สนใจทั่วไป
ข้าพเจ้านำWeblog มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลความรู้ด้านการศึกษาเนื้อหาวิชา และแนะนำให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมความรู้ที่ครบวงจร
การใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวนข้อมูลหาค่าเฉลี่ย เป็นประโยชน์ในการทำรายงานโครงการการทำวิจัย ในด้านการบริหารก็สามารถนำมาใช้ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จากที่ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติและสร้างบล็อคด้วยตนเอง และดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บล็อค มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูและผู้บริหารจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

คุณค่าของ Weblog
1. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
2. เป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนป.บัณฑิต
3. เป็นเครือข่ายส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลเชีย - สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 5 บันทึกการศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์
24-28 มกราคม 2554
คณะนักศึกษา ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


24 มกราคม 2554
คณะนักศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ออกเดินทางจาก มรภ. นครศรีฯ โดยมีคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ไพศาล อาจารย์ทรงพล อาจารย์นพรัตน์ อาจารย์สาลินี และอาจารย์เย็นฤดี ร่วมเดินทางโดยรถบัสเพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน (บ้านด่านนอก อ. สะเดา จ. สงขลา) เพื่อตรวจสอบ passport
เดินทางต่อเข้าสู่ด่าน บูกิตกายูฮิตัม (ด่านเขาไม้ดำ) อยู่ในรัฐเปอร์ลิส ต้องขนสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยละเอียด....ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เดินทางต่อสู่เขตรัฐเคดาร์(รัฐไทรบุรี)
รัฐเคดาร์พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของมาเลเซีย
ศึกษาดูงาน โรงเรียน Sekolah Kebangsaan Kodiang เด็กนักเรียนต้อนรับพวกเราน่ารักดี อาหารมือแรกของเราเป็นข้าวหมกไก่ย่าง...กับส้มแมนดาริน
ก่อนออกเดินทางสู่ปีนัง (Penang) แวะแลกเงินริงกิตและสิงคโปร์ดอลล่า (SGD) รถมุ่งหน้าสู่ปีนัง (รัฐที่มีวัดพุทธ วัดจีน วัดแขก มัสยิดและโบสถ์) ข้ามสะพานข้ามฟากและสะพานปีนัง (Penang Bridge) สะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของโลก สร้างเมื่อปี 1985 สมัย ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด (มหาเดย์) เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของประเทศมาเลเซีย ทานอาหารมื้อค่ำที่ร้าน “Makananlaut” เป็นอาหารจีน คืนนี้พักโรงแรม Grand Continental Hotel

25 มกราคม 2554
เช้านี้ทานอาหารเช้าของโรงแรม ออกเดินทางจากโรงแรม ไปชมป้อมปืน และท่าเทียบเรือ Star Cruises ผ่านวงเวียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองปีนังด้วย (นั่นคือลูกหมาก)
มื้อเที่ยงวันนี้ทานกันที่ร้าน Garden Restaurant (มาเลเซียเขียนว่า Restoran) เป็นอาหารจีนที่มีเมนูแปลกเป็นขนมปัง (bun) ทานกับกุ้งผัดซอส (รสชาติอาหารเราเริ่มชินกันแบบ...จำยอม) ทานอาหารเสร็จเรามุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวงของมาเลเซีย) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับพระราชวังแห่งชาติอิสตาน่า เนการ่า (Istana Negara) และไปถ่ายรูปและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ทหารอาสา เมื่อครั้งร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II)ต่อ แวะถ่ายภาพ ณ จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdaka Square) หรือจัตุรัสอิสรภาพ คนมาเลย์จะเฉลิมฉลองวันชาติกันที่นี่ ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารยุคอาณานิคม เป็นสถาปัตยกรรมแบบอินเดียและอาหรับที่งดงาม จุดเด่นคือ เสาธงที่สูงถึง 100 เมตร
เดินทางต่อเพื่อชมสัญลักษณ์ของมาเลเซีย นั่นคือตึกแฝด เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) สูง 451.9 เมตร มี 88 ชั้น มีจุดให้ชมวิวอยู่ที่ชัด 41 สร้างเสร็จปี 1996 ครองสถิติตึกแฝดสูงที่สุดในโลก ผู้ออกแบบคือ ซีซ่าแฟรนลี่
แวะ Shop ร้าน Cocoa Boutique ซื้อ chocolate ที่ติด 1 ใน 5 ของโลก
จากนั้น มุ่งหน้าสู่ Genting Highland (ในรัฐปาหัง) ถึงสถานี Cable Car นั่งกระเช้าไฟฟ้า ทำเอาหลายคนเสียวๆ อยู่เหมือนกัน ใช้เวลาบนกระเช้าไฟฟ้าประมาณ 15 นาที ท่ามกลางเมฆหมอก และป่าไม้อันเขียวขจีตลอดเส้นทาง จากเข้าชมบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายตามอัธยาศัย มีเครื่องเล่นนานาชนิดให้เลือกเล่นตามชอบ...(I’m just looking and taking photos)

26 มกราคม 2554
ทานอาหารเช้าในภัตตาคารของโรงแรม First World และมายังจุดนัดหมายเพื่อเดินทางต่อ โปรแกรมวันนี้เราจะไปเมืองใหม่ เมืองปุตราจาย่า (Putrajaya) โดย Bus ซึ่งนับเป็นโชคดีที่มีโอกาสได้เจอการเดินทางทั้งสองรูปแบบ ทำให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางซึ่งอยู่บนภูเขาสูง 1,800 เมตร ทึ่งในความเก่งของวิศวกร
แวะ Shop ร้านนาฬิกา Swiss เที่ยงก็ทานอาหารจีนที่ภัตตาคาร ทานอาหารเสร็จมุ่งหน้าสู่เมือง ปุตราจาย่า ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร เมืองนี้สร้างโดยแนวคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮำหมัด สร้างเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ หน่วยราชการ กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ เริ่มสร้างเมื่อปี 2001 ก่อนถึงเมืองปุตราจาย่าเราได้ชมสะพานที่สวยงาม ชื่อ Butra Bridge แวะถ่ายรูปตรงที่พักบนสะพาน กับมัสยิตสีชมพู ปุตรา (Putra Mosque) ด้านหน้าเป็นทะเลสาปเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาเสริมทัศนียภาพให้สวยงาม มัสยิตแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อน จุคนได้ถึง 15,000 คน แล้วเดินทางต่อไปมุ่งสู่ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) คืนนี้เราแยกพัก 2 โรงแรม คือ Bus 1 และ Bus 2 (1-24) พักโรงแรม A Queen Lavender ส่วนที่เหลือพัก Fragence Hotel


27 มกราคม 2554
ตื่นเช้ามารับประทานอาหารเช้าของโรงแรม โปรแกรมในวันนี้เราจะเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa Island) ได้ชื่อว่าเป็นเกาะหรรษา ระหว่างเดินทางไกด์นำเราแวะร้านขายน้ำหอม และของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางต่อไปถนน Orchard เป็นถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องเฟชั่นของสิงคโปร์
เดินทางต่อสู่เกาะ Sentosa ประสบการณ์ที่นี่เป็นอะไรที่ Amazing นอกจากทิวทัศน์
ที่สวยงามในหลายๆ บรรยากาศ สิ่งก่อสร้างแปลกตาที่เราเห็นแล้วต้องเก็บภาพไว้ ก็ได้ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์ 4 D Magic และบรรยากาศยามค่ำกับการนั่งชมแสง สี เสียง บนม่านน้ำ เล่นผ่านเรื่องราวนิทานปรัมปรา เรียกว่า Song of the sea และสุดท้ายของประเทศสิงคโปร์คือการล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำคืนของสิงคโปร์


28 มกราคม 2554
เราออกเดินทางกลับประเทศไทยที่แสนจะสุขสบาย วันนี้ทั้งวันต้องนั่งบนรถตลอดเส้นทาง (แวะเข้าห้องน้ำเป็นระยะๆ ) คาดว่าน่าจะถึง นครศรีธรรมราช ประมาณ เที่ยงคืน

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลเชีย - สิงคโปร์

ศึกษาดูงานมาเลเชีย-สิงคโปร์ on PhotoPeach